• 5

پیگیری اخبار مرتبط با نهمین آزمون فراگیر آموزش و پرورش سال 1400-1401

در این پست وب سایت دبیر تربیت بدنی تصمیم دارد اخبار مرتبط با نهمین آزمون فراگیر وزارت آموزش و پرورش را برای شما منعکس کند، اخبار به ترتیب تاریخ از جدید به قدیم قرار گرفته‌اند. برای دیدن اخبار قدیمی‌تر همین پست را تا اتنها مشاهده کنید.

این پست بروزرسانی می شود.

برای مشاهده نتایج نهمین آزمون فراگیر اینجا کلیک کنید. 

برای مشاهد کارنامه های افراد پذیرفته شده در نهمین آزمون فراگیر دبیر تربیت بدنی اینجا کلیک کنید. 


تاریخ 28 تیر 1401

«تأهل» و «داشتن فرزند» هر کدام ۲۰۰ امتیاز به نمره آزمون کتبی داوطلبان آزمون استخدامی اضافه می‌کند.

نمره آزمون استخدام حداکثر ۱۰ هزار است و امتیاز مربوط به تاهل و قانون جوانی جمعیت نیز هزار نمره در کل به داوطلب مشمول اضافه می‌کند. حالا این نمره چطور اضافه و محاسبه می‌شود؟ ۲۰۰ نمره به ازای تاهل و ۲۰۰ نمره به ازای هر فرزند به نمره داوطلب مشمول این شرایط اضافه می‌کند البته این قانون برای مناطقی است که رشد جمعیت آن‌ها بیش از ۲.۵ درصد نباشد، بنابراین اگر کسی چهار فرزند داشته باشد، با احتساب تاهل، هزار نمره به هر نمره‌ای که گرفته باشد اضافه می‌شود و این مسئله هیچ ربطی به نمره مکتسبه داوطلب ندارد و فرد پس از احتساب این اعداد، در تراز مربوط به خودش قرار می‌گیرد.

مروتی با ذکر یک مثال توضیح داد: فرض کنید فردی متاهل و بدون فرزند است و در این حالت به ازای تاهل ۲۰۰ نمره به نمره‌ای که در آزمون کتبی کسب کرده اضافه می‌شود. در این مثال فرضا اگر نمره آزمون کتبی فرد ۳۸.۵۲ باشد بعد از کسب آن ۲۰۰ نمره به خاطر تاهل، نمره کل نهایی اول او به ۴۰.۵۲ تبدیل می‌شود، یعنی نمره اول که ۳۸.۵۲ بود را اگر به ۱۰ هزار ببریم می‌شود ۳۸۵۲ و اگر ۲۰۰ امتیاز تاهل این فرد روی ۳۸۵۲ اضافه شود، به عدد نهایی ۴۰۵۲ یا همان ۴۰.۵۲ که در کارنامه فرد ذکر شده می‌رسیم.

او در آخر تاکید کرد: البته این نکته را نیز اضافه می‌کنم که به ازای هر یک فرزند ۲۰۰ امتیاز به فرد داده می‌شود، اما حداکثر امتیاز هزار است و اگر فرد فرزندان بیشتری داشته باشد در این امتیاز تغییری ایجاد نمی‌شود.


تاریخ 19 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان البرز – شماره 7 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان اصفهان – شماره 11 (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 18 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان اصفهان – شماره 10 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استا اصفهان – شماره 9  (برای مشاهده کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه استان اصفهان – شماره 8 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه استان خراسان رضوی – شماره 9 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه استان یزد – شماره 6 (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 16 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان آذربایجان غربی – پذیرفته شدگان خانم جدید (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 15 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان مرکزی (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان اصفهان شماره 7 (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 14 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان اصفهان – فرایند برگزاری مصاحبه (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه شهرستان های تهران – شماره 7 (برای مشاهده کلیک کتید.)
 3. اطلاعیه استان قم – شماره 3 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه استان یزد – شماره 5 (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 13 تیر 1401

 1. اطلاعیه شهرستان های تهران – شماره 6 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان البرز – شماره 6 (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 12 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان اصفهان – تکمیل ظرفیت خانم ها (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان گلستان – شماره 4 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه استان اردبیل – پذیرفته شدگان جدید (برای مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه خراسان رضوی – شماره 8 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه استان هرمزگان – شماره 9 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 6. اطاعیه استان تهران -مهم- شماره 4 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 7. اطلاعیه شهرستان های تهران – مهم (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 11 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان گیلان – شماره 4 – مصاحبه (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان تهران – شماره 3  (برای مشاهده کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه استان هرمزگان – اصلاحیه (برای مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه استان هرمزگان – شماره 7 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه خراسان شمالی (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 10 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان خراسان رضوی – شماره 7 (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 9 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان خوزستان – تغییر محل بررسی مدارک (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان گلستان – شماره 2 (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه استان زنجان – مصاحبه – شماره 3 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه استان گلستان – ویژه خانم ها (برای مشاهده کلیک کنید)
 5. اطلاعیه استان خراسان جنوبی – ویژه خانم ها (برای مشاهده کلیک کنید.)
 6. اطلاعیه استان اصفهان – شماره 5 – ادامه بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 7. اطلاعیه استان خراسان رضوی – شماره 6 (برای مشاهده کلیک کنید)
 8. اطلاعیه استان یزد – شماره 4 (برای مشاهده کلیک کنید.)

تاریخ 8 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان مازندران – اطلاعیه 3 (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان البرز – شماره 5 (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه استان چهارمحال بختیاری – مصاحبه (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه استان اصفهان – شماره 4 – مصاحبه (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه استان کردستان – مصاحبه  (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 6. اطلاعیه استان آذربایجان غربی – جامانداگان از مصاحبه – شماره 3 (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 7. اطلاعیه استان سمنان – مصاحبه (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 8. اطلاعیه استان گلستان – زمانبندی (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 9. اطلاعیه استان مرکزی – اصلاحیه زمانبندی (جهت مشاهده کلیک کنید.)
 10. اطلاعیه استان خراسان جنوبی – مصاحبه (جهت مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 7 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان گیلان  دریافت نوبت و تشکیل پرونده – (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطاعیه استان آذربایجان شرقی- مصاحبه (برای مشاهده کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه شهرستان های تهران – فرایند انجام  مصاحبه (برای مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه شهرستان های تهران -شماره 4- فرم گزینش (برای مشاهده کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه استان هرمزگان – زمان مصاحبه (برای مشاهده کلیک کنید.)
 6. اطلاعیه استان خراسان رضوی – شماره 5 (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 6 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان آذربایجان غربی – زمانبندی حضور (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان البرز – شماره 3 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه استان البرز – شماره 4 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه استان ایلام – شماره 2 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه خوزستان – اصلاحیه بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 6. اطلاعیه استان زنجان – شماره 2 – زمان تحویل مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 7. اطلاعیه استان قزوین – فرم ها و نحوه انجام مصاحبه (برای مشاهده کلیک کنید.)
 8. اطلاعیه استان قزوین – شماره 3 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 9. اطلاعیه استان کرمان – شماره 3 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 10. اطلاعیه استان کرمانشاه – شماره 2 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 11. اطلاعیه استان گلستان – هسته گزینش (برای مشاهده کلیک کنید.)
 12. اطلاعیه استان مرکزی – شماره 3 – زمانبندی (برای مشاهده کلیک کنید.)
 13. اطلاعیه استان هرمزگان – شماره 4 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 14. اطلاعیه استان همدان – مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 15. اطلاعیه استان همدان – شماره 3 – زمانبندی (برای مشاهده کلیک کنید.)
 16. اطلاعیه استان یزد – شماره 3 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 17. اطلاعیه شهرستان های استان تهران – شماره 3  دریافت نوبت تشکیل پرونده (برای مشاهده کلیک کنید.)
 18. اطلاعیه استان تهران – شماره 2 – تشکیل پرونده (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


 

تاریخ 5 تیر 1401

 1. اطلاعیه استان قزوین (برای مشاهده کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه استان البرز – تشکیل پرونده (برای مشاهده کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه استان خوزستان – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه استان زنجان – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه استان کرمانشاه – بررسی مدارک (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 6. اطلاعیه استان مازندران – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 7. اطلاعیه استان یزد – شماره 2 – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 8. اطلاعیه استان همدان – شماره 2 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 9. اطلاعیه استان مرکزی – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 10. اطلاعیه استان لرستان – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 11. اطلاعیه استان گلستان – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 12. اطلاعیه استان کهگیلویه و بویراحمد – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 13. اطلاعیه استان کردستان – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 14. اطلاعیه استان قم – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 15. اطلاعیه استان فارس – شماره 2 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 16. اطلاعیه شهرستان های تهران – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 17. اطاعیه استان سیستان و بلوچستان – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 18. اطلاعیه استان سمنان – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 19. اطلاعیه استان خراسان جنوبی – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 20. اطلاعیه استان خراسان شمالی – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 21. اطلاعیه استان خراسان شمالی – زمان تحویل مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 22. اطلاعیه استان خراسان شمالی – اطلاعیه شماره یک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 23. اطلاعیه استان خراسان رضوی – شماره 4 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 24. اطلاعیه  استان چهارمحال و بختیاری – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 25. اطلاعیه استان البرز – شماره 2 – (برای مشاهده کلیک کنید.)
 26. اطلاعیه استان اصفهان – شماره 2 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 27. اطلاعیه استان اصفهان – شماره 3 (برای مشاهده کلیک کنید.)
 28. اطلاعیه استان اردبیل – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)

 


تاریخ 4 تیر 1401

 1. اطلاعیه اعلام نتایج استان یزد (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه اعلام نتایج استان همدان (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه شماره 2 استان هرمزگان (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه شماره یک استان فارس (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه شماره یک استان تهران (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 6. اطلاعیه شماره یک استان البرز (برای مشاهده کلیک کنید.)
 7. اطلاعیه شماره دو گیلان – بررسی مداک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 8. اطلاعیه شماره سه هرمزگان – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 9. اطلاعیه استان ایلام – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 10. اطلاعیه استان بوشهر – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 11. اطلاعیه شماره سه استان خراسان رضوی – بررسی مدارک (برای مشاهده کلیک کنید.)
 12. اطلاعیه استان آذربایجان شرقی (برای مشاهده کلیک کنید.)
 13. اطلاعیه استان آذربایجان غربی (برای مشاهده کلیک کنید.)
 14. اطلاعیه شماره یک استان اردیبل (برای مشاهده کلیک کنید.)

 

تاریخ 3 تیر 1401

 1. اطلاعیه شماره 1 استان هرمزگان (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 2. اطلاعیه شماره 1 استان البرز (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 3. اطلاعیه شماره 1 استان سیستان و بلوچستان (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 4. اطلاعیه شماره 1 استان خراسان جنوبی (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 5. اطلاعیه شماره 1 استان کهگیلویه وبویراحمد (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 6. اطلاعیه شماره 1 استان اصفهان (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 7. اطلاعیه شماره 1 استان ایلام(برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)
 8. اطلاعیه شماره 1 استان کرمان(برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)

تاریخ 2 تیر 1401

 1. اطلاعیه شماره یک استان کردستان (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)

تاریخ  ۱ تیر ۱۴۰۱

 1. مشاور رئیس سازمان سنجش کشور درباره منتشر نشدن نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش گفت: نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش از ابتدای خرداد آماده شده است. مقرر شده است به ازای تاهل و نیز هر فرزند ۲ درصد و مجموعا حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه شود. اختصاص این امتیاز مشروط به این مسئله است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه داوطلب یا فرزند وی، بالای دو و نیم درصد نباشد. به محض تائید این گزارش از طرف سازمان اداری و استخدامی و ارسال رسمی آن به سازمان سنجش در کوتاه‌ترین زمان ممکن نتایج آزمون استخدامی آموزش و پرورش نهایی و منتشر می‌شود.
 2. اطلاعیه شماره یک استان یزد (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)

 

تاریخ 31 خرداد 1401

 1. اطلاعیه شماره یک شهرستان‌های استان تهران (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)

تاریخ 30 خرداد 1401

 1. عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش در مصاحبه در تاریخ 30 خرداد 1401 در خصوص زمان اعلام نتایج آزمون استخدام آموزش و پرورش گفت: نتایج آزمون استخدامی آماده است. دو دستگاه آموزش و پرورش و سازمان امور استخدامی اختلافی بر روی تعداد دارند که اگر تعداد ضرایب و تاثیرگذاری دروس را مشخص کنند ما آماده اعلام هستیم.
 2. سخنگوی آموزش و پرورش: ما همان اصراری که قبلا برای برگزاری آزمون استخدامی داشتیم، حالا برای اعلام نتایج این آزمون داریم و امیدواریم سازمان سنجش به زودی نتایج را در اختیار ما قرار دهد.

تاریخ 28 خرداد 1401

جلسه دستور العمل اجرایی استخدامی ماده 28، سال 1401 برگزار شد. (برای مشاهده خبر کلیک کنید.)

تاریخ 26 خرداد 1401

 1. کارشناس ارتباط با پردیس های دانشگاهی و متعهدین خدمت آموزش و پرورش اصفهان: جلسه توجیهی آموزشی مصاحبه‌ گران آزمون استخدامی برگزار می گردد.

تاریخ 24 خرداد 1401

 1. اطلاعیه شماره یک استان خراسان رضوی  (برای مشاهده اطلاعیه کلیک کنید.)

 

 

محمد خسروی

33 مطلب منتشر شده

دبیر تربیت بدنی؛ کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات زیرا حتما ببینید ...