برای تهیه دوره ها و فایل ها، ویژه استخدامی و استفاده از تخفیفات کلیک کنید. مشاهده تخفیفات

سیاست مرجوعی و عودت

شرایط مرجوعی جزئی از توافق نامه قوانین وب سایت دبیر تربیت بدنی است که می توانید به صوت کامل در  این برگه مطالعه نمایید.

ق- شرایط مرجوعی
با توجه به ماده حاضر و به‌منظور تائید در صورت تحقق موارد زیر یا موارد مشابه امکان مرجوع نمودن محصول امکان‌پذیر نیست:
– خرید اشتباه؛
– خرید تکراری؛
– عدم توجه به توضیحات و امکانات محصول؛
– عدم توجه به نیازمندی‌های لازم جهت نصب و استفاده از محصول که در توضیحات درج‌شده است؛
– عدم توانایی در استفاده از محصول؛
– تغییرات در نسخه‌های جدید که حذف یا اضافه شدن برخی امکانات در محصول را به همراه داشته باشند؛
– ناسازگاری محصول با سایر محصولات به دلیل عدم برقراری شرایط استاندارد؛
– عدم تجهیز به نیازهای موردنظر شما در شرایطی که در توضیحات محصول نیز این امکانات درج نشده باشد؛
– عدم نیاز به محصول؛
– عدم استفاده از محصول؛
– شرایط و ضوابط خاصی که فروشنده در توضیحات محصول درج کرده است.